100% BPW-laatua: Täysin uusi ECOdisc on täällä!

20.08.2009

Perävaunun levyjarru, joka on nimensä arvoinen

Kevyempi, kestävämpi, helpompi huoltaa… Siinä muutama IAA-näyttelyssä ensi kertaa esitellyn BPW ECOdisc –levyjarrun lisäominaisuuksista. Kyseessä on ensimmäinen juuri perävaunukäyttöön suunniteltu ja optimoitu levyjarru. Tämä uusi komponentti on oiva esimerkki siitä, miten BPW on onnistunut yhdistämään kykynsä uusiin innovaatioihin ja yhtiön tuotteiden tunnetusti korkean laatutason – tavoitteena täydellinen alustarakenne. Tällä kertaa tuotekehitysosastolla työskentelevät insinöörit ovat ottaneet merkittävän askeleen eteenpäin. Aiempien levyjarrujen kehitystyössä on aina pyritty kompromissiratkaisuihin, joissa on huomioitu sekä vetoauton että perävaunun asettamat vaatimukset. Uusi ECOdisc on ensimmäinen levyjarru, joka on kehitetty täyttämään yksinomaan perävaunun asettamat vaatimukset – ilman kompromisseja. Siksi uusi ECOdisc tarjoaa ainutlaatuisia etuja päivittäiseen hyötykäyttöön.

BPW siirtää asiantuntemuksen tien päälle

Uuteen ECOdisc –rakenteeseen on sisällytetty yli sadan vuoden kokemukseen perustuva asiantuntemus raskaiden ajoneuvojen jarrujärjestelmistä. Jarrujärjestelmistä löytyy lukemattomia täysin uudenlaisia rakenneratkaisuja, jotka ovat syntyneet tuloksena tuotekehitystyöstä sekä yksinomaan BPW:n omien tuotekehitysinsinöörien voimin että tiiviissä yhteistyössä tiettyihin järjestelmän osiin erikoistuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

BPW testasi esimerkiksi materiaalien kulutuskestävyyttä, murtumiskestävyyttä, rakenteiden vakavuutta kuormitettuna sekä niiden kestävyyttä – ECOdisc selvisi kirkkaasti kaikesta. Testeihin kuuluivat myös dynamometrissä suoritettu jarrujen väsytyskoe sekä lukemattomat, erilaisissa ääriolosuhteissa ympäri maailman suoritetut kenttäkokeet. ECOdisc toimii täysin ongelmitta myös äärimmäisen kuumissa, lumisissa, jäisissä, suolaisissa, likaisissa ja kosteissa olosuhteissa.

Tuotesuunnittelijat ovat ECOdisc –järjestelmän kohdalla kehittäneet jotakin hyvin erikoista: Ainutlaatuisen kompaktin rakenteen, joka liittää perävaunun levyjarrun suoraan akselin runkoon. Siksi ECOdisc onkin ensimmäinen järjestelmään täysin integroitu levyjarru. Edut puhuvat puolestaan: Stabiliteetti on parantunut vaikka paino on laskenut jopa 13 kg akselia kohden. Ja kaikki tämä kulutuskestävyyttä heikentämättä.

INFOBOX

Lisätietoja:

H.Kraatz Oy

Myyntipäällikkö

Kari Hellman

020 7936 739

www.kraatz.fi

Lähetetty 12.34, Uutiset | Kommentit (0)

TTS selvittää: Miten kuljettajia tulevaisuudessa?

20.08.2009

Suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle, mikä vaikuttaa myös kuljetuspuolella työ-

voiman saatavuuteen. TTS on parhaillaan tekemässä selvitystä, millainen on

linja- ja kuorma-autoliikenteen työvoiman saatavuuden tilanne tällä hetkellä.

Samalla arvioidaan, mihin suuntaan alan koulutusta on kehitettävä tulevaisuudessa.

On arveltu, että kuljettajien tarve ja määrä kasvavat jatkossa, vaikka nykyinen lama vaikuttaakin tilanteeseen tällä hetkellä. TTS koulutuksen kuljetusalan koulutuspäällikkö Aarno Lybeck tiivistää yhden – erityisesti koulutukselle – tärkeän hankkeen hyödyn: ”Tulevaisuudessa työvoiman saatavuudessa on yrityksillä ongelmia. Koska TTS on suuri bussi- ja kuorma-autonkuljettajien kouluttaja, sille ja koko kuljetusalalle on tärkeää saada tieto koulutuksen ja työelämän vastaavuudesta.” Eikä ainoastaan koulutus hyödy. Lybeck jatkaa: ”Tutkimuksen tulokset antavat yrityksille, yhteisöille, koulutukselle ja valtionhallinnolle työkaluja, joilla voidaan säilyttää ja saada riittävä työvoima kuljetusalalla nousu- ja laskusuhdanteen aikana. Mielenkiintoista on myös saada mahdollisen työvoimapulan syyt selville ja näin mahdollistaa tilanteen korjaaminen tulevan työvoimapulan poistamiseksi.”

Ammattipätevyys puhuttaa

Vuonna 2007 voimaan tullut laki kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä on tuonut muutoksia kuljettajien koulutukseen. Käytännössä se on tarkoittanut jatko- tai lisäkoulutusta muun muassa liikenneturvallisuudesta. Huolena on, että suuri osa hakeutuu koulutukseen juuri ennen määräajan umpeutumista. Se voi olla koulutuksen järjestäjille erittäin haasteellinen tilanne ja aiheuttaa ongelmia myös kuljetusalan yrityksissä.

Koulutuksen määrän lisääntymiseen vaikuttaa myös suurien ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle, tarvitaanhan heidän tilalleen vastaava määrä uusia kuljettajia.

Perinteisen opetuksen lisäksi nykyisin voidaan antaa koulutusta myös simulaattorilla sekä perus- että jatkokoulutuksessa. Simulaattori on käytössä muun muassa TTS:n ja AKTIVAn koulutuksissa. Simulaattoriopetuksen hyötyjen ja haittojen lisäksi pyritään saamaan tietoa, miten alan ammattilaiset suhtautuvat yleensä alan koulutukseen sekä muun muassa lisäkoulutuksiin.

Hankkeen perusaineisto kerätään kyselytutkimuksen kautta. Kysely löytyy TTS:n kotisivuilta www.tts.fi painikkeesta ”Kysely infra- ja kuljetusaloille”. Siellä on lomake sekä työnantajille, työntekijöille että opiskelijoille. Kyselyyn voi vastata syyskuun puoliväliin asti.

Alan ammattilaisilta – työntekijöiltä ja työnantajilta – kerätyn tiedon lisäksi kohderyhmänä ovat muun muassa opiskelijat, kouluttajat sekä alan liitot. Tarvittaessa tietoja täydennetään haastatteluin. Tutkimuksen pohjana käytetään olemassa olevia tilastoja ja tutkimuksia. Samanaikaisesti tehdään vastaava selvitys infra-alan työvoiman saatavuudesta.

Selvitys on Opetushallituksen rahoittama ja sen toteuttaa TTS (Työtehoseura). Yhteistyötahoina mukana ovat Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL, Linja-autoliitto ja Elinkeinoelämän Keskusliitto EK.

INFOBOX

Lisätietoja:

TTS

Keijo Vesilahti, 050 3879 518,

Elina Muuttomaa, 050 3879 540,

sähköpostiosoitteet muotoa:

etunimi.sukunimi@tts.fi

Lähetetty 12.34, Uutiset | Kommentit (0)

Liukkauden torjuntavoitto

20.08.2009

Talviaikaan liukkaudentorjunnan vähäinenkin laiminlyönti voi johtaa turvallisuuden merkittävään heikkenemiseen. Laadukkaan liukkaudentorjunnan ydin on tehokas lumenpoisto, joka vähentää käytettävän suolan ja hiekan määrää sekä pienentää kustannuksia ja ympäristökuormitusta.

Arctic Machinen liukkaudentorjuntalaitemalliston ominaisuudet takaavat optimaalisella materiaalien käytöllä teiden ja yleisten alueiden täsmällisen liukkaudentorjunnan. Tarkasti säädetyllä suolan ja hiekan määrällä voidaan pienentää tienhoidon ympäristövaikutuksia, vähentää kadulla nousevan hiekkapölyn määrää sekä minimoida niistä aiheutuvia kustannuksia.

Kuntien ja kaupunkien taloudellinen tilanne on heikentänyt tienhoidon laatua. Katujen kunnossapidon laadun heikkeneminen tulee näkymään kohonneissa kustannuksissa. Kustannusten karsiminen on perinteisesti ollut hankinnoista tinkimistä ja siirtämistä myöhemmäksi. Tämä on aiheuttanut sen, että nykyaikaisia tienhoitomenetelmiä ei saada käyttöön.

Puhdas aurausjälki ononnistunut liukkaudentorjunta

Liukkaudentorjunnan onnistuminen edellyttää puhdasta aurausjälkeä. Mitä puhtaampi aurausjälki sitä tehokkaampi on suolauksen tai hiekoituksen vaikutus. Puhtaalla aurauksella saavutetaan paljon etuja tienhoidon laadussa ja säästetään tienhoidon kokonaiskustannuksissa. Puhdas auraus vähentää liikenteen aiheuttamaa polanteen muodostusta, joka taas vähentää liukkaudentorjunta- ja tienhoitokertoja.

Koska puhdas aurausjälki myös vähentää liukkaudentorjuntaan käytettävien materiaalien määrää, se vähentää keväällä katupölyn ja hiekan aiheuttamia haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja tielläliikkujien terveydelle.

Kaupunkien alueilla lumen aurauksen laatuun pitää kiinnittää erityishuomiota. Mitä puhtaampi aurausjälki on, sitä pienemmällä murskeen tai sepelin määrällä saadaan vaadittu kitka-arvo. On erityisen kallista ja luonnonvarojen tuhlaamista sirotella kalliisti tuotettua mursketta tai sepeliä heikosti auratulle suttuiselle lumipinnalle.

Keväällä ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavat heikosti suoritetun lumen aurauksen seurauksesta lisääntyneen sirotellun materiaalin poisto. Luonnonvarojen jalostaminen liukkaudentorjunta- materiaaliksi tulee maksamaan yhteiskunnalle aina vaan enemmän ja sen saatavuus heikkenee luonnon lisääntyvän arvostuksen takia.

Taantuma ja ilmastonmuutos lisäävät kevytväylien liikennettä

Kevyen liikenteen väylien liukkauden torjunta on vaativa tehtävä, jos siinä epäonnistutaan. Liikenne siirtyy paremmin hoidetulle ajoradalle, jolloin liikenneonnettomuuksien riskit kasvavat. Pinnan tasaisuus kevyen liikenteen väylillä parantaa liikkumisen sujuvuutta. Aurauksen yhteydessä suoritettu pinnan karhennus ja liukkaudentorjunta on erityisen tärkeää kitkavaatimusten täyttämiseksi. Karhentavan kovametallihammasterän käyttö esim. aurassa on suositeltavaa. Sen suuri kulutuskestävyys vähentää terän vaihto- ja säätökertoja.

Oikeilla laitevalinnoilla ja kerta-ajolla tehty auraus-karhennus ja liukkaudentorjuntatyö säästävät kustannuksia ja vähentävät mahdollisia loukkaantumisia ja niistä aiheutuvia korvausvaatimuksia. Kevyen liikenteen väylien hoidossa aurauksen ja liukkaudentorjunnan huono laatu ei saa ohjata jalankulkijoita tai pyöräilijöitä käyttämään ajorataa.

Ammattimainen ote parantaa laatua ja lisää kannattavuutta

Tienhoitolaitteiden yhteensopivuus ja niiden oikeaoppinen käyttäminen vaikuttavat positiivisesti taloudelliseen kannattavuuteen, parempaan liikenneturvallisuuteen ja ympäristön kestävämpään kehitykseen. Materiaalin määrää ei arvioida näkemän perusteella, vaan oikeilla laitteiden käytöllä ja määrien säädöillä. Vaadittu kitka-arvo saavutetaan ja säilytetään luultua pienemmällä materiaalin määrällä.

Kitkan pysyvyyteen vaikuttavat puhdas aurausjälki, pinnan karhennus ja oikeat laiteyhdistelmät.

Työntekijän on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää tienhoidon laatuvaatimukset. Ymmärrys lisää työntekijän halua tuottaa laadukasta työjälkeä kannattavasti. Työn suorittajalta on edellytettävä liukkaudentorjunnan osaamista ja tarkkuutta, niin että materiaalien käyttö on optimaalisen vähäistä liikenneturvallisuus huomioon ottaen. Oikea-aikaisella työn tekemisellä on suuri merkitys urakan kannattavuuden kannalta. Sään ja siitä johtuvien keliolosuhteiden muutoksiin voidaan varautua hallitusti, kun tienhoitotyön käytännön tekemiseen panostetaan.

Levitystarkkuudestaan tunnettu mallisto

Arctic Machine Oy on suomalainen tienhoitolaitteiden valmistaja, jonka liukkauden torjuntalaitteet ovat kuuluisia levitystarkkuudestaan. Liukkaudentorjuntalaitteet voidaan jakaa eri käyttöalueiden mukaan. Itselastaavat telasirottimet eivät vaadi erillistä kuormaajaa ja ovat nopeita ja taloudellisia lyhyillä matkoilla. Ajoneuvolla vedettävät telasirottimet ovat kevytväylien liukkaudentorjunnan peruskalustoa, joita käytetään lyhyillä matkoilla vakioreiteillä sekä pistehiekoituksessa kriittisillä alueilla. Vedettäviä lautassirottelijoita käytetään murskeen ja sepelin levitykseen. Niiden levitystarkkuus ja levitysleveyden säätö säästävät arvokasta materiaalia ja vähentävät ajokertoja. Kuorma-auton taakse kiinnitettävät telasirottimet hyödyntävät auton suuren kuormatilan ja mahdollistavat pitkien matkojen liukkaudentorjunnan alemmalla tieverkolla. Sirotteluautomaatit ovat parhaita päätieverkon ja kaupunkien katuverkon liukkaudentorjunnassa, jossa on suurten liikennemäärien takia käytettävä kostutettua suolaa tai suolaliuosta. Sirotteluautomaattien pitkälle viety tekniikka hyödyntää ajoneuvon hydrauliikan- ja tiedonkeruujärjestelmää, jolla saadaan täsmällistä tietoa esim. materiaalin levitysmäärästä, ajomäärästä ja – ajasta, reittisuunnitelman toteutumisesta, kertyneistä kustannuksista jne.

Ympäristön ja luonnon arvostus, sekä materiaalien kalleus ja niiden saatavuuden vaikeutuminen lisäävät teiden hoitokustannuksia. Liukkaudentorjunnassa on liikenneturvallisuuden parantaminen ja onnettomuusriskien vähentäminen kova haaste. Lisääntyvät liikennemäärät ja tie- ja katuverkoston kilpailukyvyn ylläpito pienemmällä määrärahalla voi onnistua paremmin, kun nykyaikaistetaan käytössä olevaa laitekantaa, keskitytään työsuoritukseen, laitteiden oikeaan käyttöön ja yhteensopivuuteen sekä optimaaliseen materiaalin käytön määrään.

INFOBOX

Lisätietoja: www.arcticmachine.com

Lähetetty 12.33, Uutiset | Kommentit (0)

Trailerikeskus tuo uutuuksia Maxpoon

20.08.2009

Maan johtavaksi ammattikäyttöön tarkoitettujen perävaunujen maahantuojaksi vakaasti asettunut Trailerikeskus on panostanut voimakkaasti myös maansiirto- ja kuljetussektorin muihin tarpeisiin. Trailerikeskuksen maahantuomien CLM alumiiniramppien menekki on kasvanut jatkuvasti.

Uusin tuote CLM:n puolelta on näppärästi siirreltävä 2200 leveä ja 4500 pitkä sähköhydraulisesti toimiva Pont Levis lastaussilta, jonka kantavuus on 16 tonnia. Lastauskorkeudet ovat välillä 900 – 1500. Laitteen omamassa on n. 600 kg.

Alumiinipinta sopii kaikille kumipyörä- ja kumitelakoneille, mutta haluttaessa pinta voidaan varustaa myös rautatelakoneille sopivaksi. Täydellisesti varusteltu versio sopii siis autoille, traktoreille, minikaivureille, bobbareille ja raskaammille rautatelakoneille.

Oivallisia käyttökohteita ovat monet myyntipisteet, joissa ei ole lastaussiltoja, ja tietysti konevuokraamot ja suuret terminaalit. Toki yksityinen maansiirtoliike voi Pont Levistä hyödyntää mitä moninaisimmin tavoin.

CLM:n alumiiniramppeja Trailerikeskus tarjoaa alkaen kokoontaitettavista Garden Line rampeista aina 28 tonnin ramppeihin asti.

Perävaunuja ei tietenkään olla unohdettu, päinvastoin. Trailerikeskuksen mallistosta löytyy monenlaisia koneenkuljetusvaunuja kantavuuksin 500 – 2900 kg. Merkit ovat tutut Agados ja Ecim.

INFOBOX

Uutuudet ovat esillä Maxpossa

osastolla A550.

Lisätietoja:

www.trailerikeskus.fi

www.ecim.fr

www.clmramps.com

Lähetetty 12.33, Uutiset | Kommentit (0)

Fliptop-peite nyt myös Suomessa

20.08.2009

Power Truck Show’ssa Härmässä oli esillä Suomen markkinoilla uutuutena ruot-salainen FLIPTOP-kuorma-peite. Parikymmentä vuotta sitten Ruotsissa kehitetty ja patentoitu FlipTop on lähes ainoa mekaanisesti avattava kuormapeite Ruotsin ja Norjan markkinoilla. Ja myös muualla Euroopassa se kuuluu johtaviin kuormapeitejärjestelmiin.

Nyt sen maahantuonnin Suomeen on aloittanut laadukkaista pressuistaan tunnettu Himankalainen MT-Peite. Vaikka peite kehitettiin ensiksi asfalttikuormien peittoon, soveltuu se silti kaikenlaisen materiaalin peittämiseen. Laitojen reunan päälle kääntyvä malli soveltuu erinomaisesti varsinkin viljakuorman peittoon. Mekaanisesti toimivaa peitettä on saatavana sekä käsikäyttöisenä että hydraulisesti toimivana. Peitettä valmistetaan suorana tai niin, että se muodostaa lavan keskelle matalan harjan. Harjakattoinen malli on oikeuksissaan sateella, vesi ei muodosta pussia, eikä näin ollen myöskään pääse jäätymään. Myös lumi putoaa siitä helposti alas.

Tukeva rakenne

Huolimatta siitä, että peite on laakeroitu lavan päihin, toimii se nerokkaan mekanismin ansiosta myös pitkissä perävaunuissa ilman, että se taipuisi tai kääntyisi hitaammin lavan keskellä. Keskikohdalla oleva tuenta edesauttaa peitteen kääntymistä. Peitteen avaaminen tapahtuu muutamissa sekunneissa riippumatta sen käyttöjärjestelmästä. Sitä on saatavana joko kokonaan toiselle puolelle tai molemmille puolille avautuvana. Koska peite valmistetaan MT-Peitteellä Suomessa, saa asiakas sen haluamallaan värillä ja omalla logolla varustettuna.

Kuuman asfaltin kuljetuksessa peite varustetaan lämpöeristeellä, joka pitää asfaltin varmasti kuumana sekä suojaa peitettä jopa yli 240 asteen lämmöltä. Asfalttiajossa yli puolet peitteistä avautuu molemmille puolille. Peitteen käyttö ei myöskään haittaa mitenkään kippausta.

Edullista ja kätevää peitettä on käytetty hyvällä menestyksellä myös varastokonttien lisäkatteena estämään veden kerääntyminen kontin päälle.

INFOBOX

Lisätietoja:

MT-Peite Oy, www.mt-peite.fi

875 944

Lähetetty 12.33, Uutiset | Kommentit (0)

“Näkymätöntä teknologiaa, näkyvää laatua”

20.08.2009

Neljäntoista Euroopan maata kattavan jälleenmyyjä- verkoston kautta on hollantilainen Knapen Trailers, johtava kävelevälattiaisten perävaunujen valmistaja Euroopassa. Nyt näitä vaunuja saa myös Suomesta. Kotkalainen Antalone Oy solmi heinä-elokuun vaihteessa Knapenin Trailersin kanssa perävaunujen maahantuontisopimuksen.

Deurnessa Hollannissa Saksan rajan tuntumassa, vuodesta 1984 toiminut yritys on hankkinut mainetta valmistamalla kevyitä, luotettavia ja pitkäikäisiä liikkuvalattiaisia perävaunuja maatalous-, kierrätys, puu- rehu-, paperi ja yleisen rahdin kuljetuksiin.

Perävaunut valmistetaan pääasiallisesti alumiiniprofiileista, jopa runko on alumiinia, mutta tarvittaessa se voidaan tehdä myös teräksestä. Samoin myös lattiaprofiilia on saatavana eri vahvuudella. Järkevän suunnittelun ja valmistuksen kautta tarjoaa Knapen asiakkailleen näiden tarpeisiin räätälöidyt, tehokkaat ja luotettavat liikkuvalattiaiset perävaunut. Järjestelmää on lähitulevaisuudessa saatavana myös moduulimittaisissa täysperävaunuissa, niiden toimitukset on jo aloitettu Ruotsissa.

Antalone Oy:n toimitusjohtaja Pekka Aapron mukaan on kävelevälattiaisten kysyntä jatkuvassa kasvussa Suomessa, paljolti käytetyistä saatujen kokemusten perusteella.

– Uskon, että ne korvaavat jonkinlaisella aikavälillä hakkeen ajossa käytetyt ketjupurkavat perävaunut, lähinnä siksi, että sen omapaino n. 7,5 tonnia, jää yli 2 tonnia ketjupurkavaa alhaisemmaksi, sanoo Aapro ja jatkaa, että vaikka perävaunujen lattiarakenne on liikkuvaa, se ei silti rajoita minkään muun rahdin kuljetusta. Perävaunu soveltuu varsinkin sellaisen tavaran kuljetukseen, jossa kuorma puretaan yhteen paikkaan. Kuorma voidaan purkaa trukilla ilman pumppukärryä tai lastauslaituria, lattia kestää toki myös trukilla ajon. Tavara siirtyy lastia purettaessa omin avuin taaksepäin joko trukilla pois vietäväksi tai mikäli se on mahdollista, sen annetaan pudota vapaasti maahan. Järjestelmä helpottaa varsinkin kuljettajien työskentelyä, sillä heidän ei tyhjennyksen jälkeen tarvitse kiivetä perävaunuun, niin puhtaaksi se tyhjentää kuormatilan.

Tarjoamalla tuotteita, joilla saavutetaan suurin mahdollinen käytettävyys ja tuottavuus, sekä panostamalla läheiseen yhteistyöhön alihankkijoidensa ja asiakkaidensa kanssa, on johtanut lukuisiin kuljetusongelmien ratkaisuihin ympäri Eurooppaa.

Knapen Trailers tunnetaan liikkuvalattiabisneksessä korkeasta laadustaan ja yhdessä edullisen hinnan kanssa se tarjoaakin asiakkailleen erittäin hyvää palvelua. Laadusta kertoo myös kahden vuoden täystakuu perävaunun rakenteelle ja viisi vuotta pintakäsittelylle.

INFOBOX

Lisätietoja:

Antalone Oy,

Pekka Aapro, 040 500 5133, www.antalone.fi

Lähetetty 12.33, Uutiset | Kommentit (0)

Markkinointi E. Kivelä Oy edustaa VTA Tekniikkaa Pohjois-Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla

20.08.2009

Raskaan kaluston varustetekniikan ammattilaisen VTA Tekniikka Oy:n edustajana on aloittanut kesällä alan kokenut toimija Markkinointi E. Kivelä Oy.

Raskaan kaluston myyntitehtävissä jo parisenkymmentä vuotta työskennellyt Erkki Kivelä kertoo, että Palfinger- kappaletavaranosturien kauppaa on tehty jo aiempien vuosien aikana, mutta nyt sovittu jälleenmyynti sisältää myös muut merkin tuotteet.

VTA Tekniikka Oy on erikoistunut raskaan kuljetuskaluston nostolaitteiden ja kuormatilan lämmönsäätölaitteiden maahantuontiin, myyntiin sekä asennus- ja huoltopalveluihin.

Yhtiön tuotetarjontaan kuuluvat Palfinger-nosturit, Palift-koukkulavalaitteet, Epsilon-puutavaranosturit, Palfinger Marine-merinosturit, Robsondrive, Thermo King-kylmälaitteet, Zepro-takalaitanostimet, VTA-lisäakselit, perävaunuhuolto sekä vaihtolaitteet.

Palvelupiste Virroille

– Olen Kauhavalta kotoisin, mutta viimeiset kuusi vuotta asunut Virroilla. Sieltä käsin olen liikkuvalla toimistollani myyntiedustuksiani hoitanut ja kauppoja "vääntänyt"; kilometrejä kertyy noin 70000 vuosittain. Asiakkaita tulee palvelemaan myös toimisto ja pieni varaosavarasto Virroilla, Erkki Kivelä kertoo.

– Valtatien läheisyyteen Tervastie 1:n pihaan tulee tilaa käytetyille nostureille ja peräkärryille. Toimistoni sijaitsee yhteistyökumppanin tiloissa, jossa pystytään tekemään tarvittavia fiksaus-, asennus- ja muutostöitä.

Markkinointi E. Kivelä toimii nykyisin VTA Tekniikka Oy:n Palfinger-nostureiden, Jyki-perävaunujen sekä Alucar-tuotteiden jälleenmyyjänä omalla kotiseudullaan Pirkanmaalla ja Pohjanmaan alueella.

Musiikkia vapaa-aikana

Yhtiöllä on ollut myös rakennustoimintaa. Viikkolomaosakkeita on tarjolla Himoksella ja vuokrahuoneistoa Ylläksellä.

Erkki Kivelä tunnetaan myös vapaa-ajan laulu- ja musiikkiharrastuksestaan. Useampia levyjä julkaissut Kivelä haluaa muutaman vuoden tauon jälkeen palata tanssikansan pariin ja virittää itsensä ja uuden bändinsä keikkakuntoon.

INFOBOX

Lisätietoja:

www.markkinointiekivela.fi

www.vta-tekniikka.fi

Lähetetty 12.32, Uutiset | Kommentit (0)

Renault Trucks - ottaa Suomen toiminnot haltuunsa

20.08.2009

Osana ranskalaisen kuorma-autovalmistajan eurooppalaista strategiaa Renault Trucks Nordic on perustanut oman markkinointiyhtiön Suomeen nimeltään RT Finland Oy,

joka on kolmas pohjoismainen Renault Trucksin markkinointiyhtiö.

Eurooppalainen strategiamme on muodostaa omat maahantuontiyhtiöt ja kehittää yhteistyötä yksityisten, paikallisten verkostojen kanssa. Tämä on juuri sitä, mitä olemme tehneet Suomessa ja olemme olleet siinä onnellisessa tilanteessa, että meillä on ollut mahdollisuus palkata suurin osa LTF Oy:n henkilökunnasta – Toisin sanoen kyseessä on siis uusi yhtiö, jossa on kokenut, Renault Trucksin tunteva henkilökunta pyörittämässä päivittäistä toimintaa” sanoo toimitusjohtaja Mogens Nielsen, Renault Trucks Nordic.

“Myynti- ja jälkimarkkinointihenkilökuntaa vahvistetaan vastaamaan haasteeseemme: Parantamaan asemaamme Suomen markkinoille. Tulemme myös keskittymään jo olemassa olevan, vahvan ja koko Suomen kattavan huoltoverkoston kehittämiseen, siis läsnäolomme Suomessa vain lisää yhteistyökumppaniemme ja asiakkaidemme etuja. Suomi on erittäin tärkeä markkina-alue Renault Trucks Nordicille ja tulemme pysymään täällä,” jatkaa tj. Mogens Nielsen.

Renault Trucks Nordicin pääkonttori sijaitsee Vallensbaekissa, Kööpenhaminan eteläosassa. Kaikki Tanskan, Norjan ja Suomen tukitoiminnot hoidetaan sieltä. Päivittäinen toiminta kuten automyynti ja jälkimarkkinointi pysyy paikallisissa käsissä LTF Oy:n entisen henkilökunnan hoitamana.

Renault Trucks pitää viralliset avajaiset Suomessa kesälomien jälkeen.

Lähetetty 12.32, Uutiset | Kommentit (0)

Ajo-opastin uutuus Topconilta

20.08.2009

Kevään 2009 markkinoille saapunut uutuusmalli on nimeltään Topcon System 110. Uusi malli on päivitetty versio suuren suosion saavuttaneesta, viime vuoden keväällä esitellystä Topcon PCS-100 ajo-opastimesta.

Parannukset uudessa laitteessa liittyvät ohjelmistoon sekä laajennettavuuteen. Ohjelmisto on täysin uusi. Entistä selkeämpien valikkosymbolien ansiosta käyttö on loogista sekä helppoa ja valikot ovat suomenkielisiä. Näytön kontrasti on entistä parempi, jolloin näyttöä pystyy seuraamaan suorassa auringonvalossakin.

Entistä havainnollisempi opastus

Uudessa mallissa on mahdollisuus käyttää neljää ohjautuvuudeltaan erilaista traktoria, sekä neljää erityyppistä työlaitetta. Traktorityypit ovat: Tavallinen maataloustraktori, runko-ohjattava, teloilla varustettu sekä kääntyvillä takapyörillä varustettu työkone (puimuri). Työlaitetyypit ovat: Nostolaitekone, hinattava, hinattava jossa kaksi niveltä, sekä etunostolaitteet. Traktorin ja työlaitteen liikkeet voidaan siis mallintaa erittäin tarkasti, jolloin päästään tarkempaan lopputulokseen sekä ajaminen opastimen avulla on helpompaa. Uutena ominaisuutena myös led-opastusvalojen näyttämää opastuksen suuntaa voidaan vaihtaa.

Laajennettavuus

System 110:een on mahdollista liittää kasvinsuojeluruiskun automaattinen puominlohko-ohjaus. Lisävarusteena saatava ASC-10 ohjausyksikkö ohjaa maksimissaan kymmentä lohkoa. ASC-10 ottaa paikkatiedon opastimen kautta GPS-satelliitteihin perustuen, ja osaa sulkea/avata puominlohkoja esimerkiksi päisteeseen saavuttaessa. Päällekkäiskäsittely vähenee eikä peltoon jää myöskään ruiskuttamattomia alueita eli "raitoja".

Lähetetty 12.32, Uutiset | Kommentit (0)

Konekesko toimitti 5 kpl Kubota ympäristönhoitotraktoreita Pietarhoviin, kuuluisaan Venäjän Tsaarien Kesäpalatsiin Pietarissa

20.08.2009

Asiakkaan vaatimukset niin teknologian ja laadun suhteen oli asetettu korkealle. Pietarhovilla on jo vuosien hyvät kokemukset Kubotan ympäristönhoitoon tarkoitettujen koneiden tehokkuudesta ja korkeasta laadusta.

Pietarhovi on kansainvälisesti kuuluisa Venäjän Tsaarien kesäpalatsi Suomenlahden rannalla. Pietari Suuri perusti kesäpalatsin vuonna 1714 ja on siitä lähtien herättänyt ihastusta koko maailmassa. Pietarinhovi koostuu useista palatseista, puistoista, puutarhoista kauniine suihkulähteineen muodostaen yhtenäisen arkkitehtuurisen kokonaisuuden. Alueella toimii 11 museota ja kesäpalatsin kokonaisuus muodostuu 600 hehtaarin alueesta.

Konekesko Oy toimii viidessä (5 ) eri maassa. OOO Konekesko Pietarissa on sen tytäryhtiö. Pietarin liiketoiminnot on keskitetty Kirovskin teollisuusalueella toimivan K-raudan yhteyteen. OOO Konekesko tarjoaa asiakkailleen konekaupan palveluja konemyynnin, varaosatoimintojen ja huollon osa-alueilla.

Lähetetty 12.32, Uutiset | Kommentit (0)

Konekesko toimitti 5 kpl Kubota ympäristönhoitotraktoreita Pietarhoviin, kuuluisaan Venäjän Tsaarien Kesäpalatsiin Pietarissa

20.08.2009

Asiakkaan vaatimukset niin teknologian ja laadun suhteen oli asetettu korkealle. Pietarhovilla on jo vuosien hyvät kokemukset Kubotan ympäristönhoitoon tarkoitettujen koneiden tehokkuudesta ja korkeasta laadusta.

Pietarhovi on kansainvälisesti kuuluisa Venäjän Tsaarien kesäpalatsi Suomenlahden rannalla. Pietari Suuri perusti kesäpalatsin vuonna 1714 ja on siitä lähtien herättänyt ihastusta koko maailmassa. Pietarinhovi koostuu useista palatseista, puistoista, puutarhoista kauniine suihkulähteineen muodostaen yhtenäisen arkkitehtuurisen kokonaisuuden. Alueella toimii 11 museota ja kesäpalatsin kokonaisuus muodostuu 600 hehtaarin alueesta.

Konekesko Oy toimii viidessä (5 ) eri maassa. OOO Konekesko Pietarissa on sen tytäryhtiö. Pietarin liiketoiminnot on keskitetty Kirovskin teollisuusalueella toimivan K-raudan yhteyteen. OOO Konekesko tarjoaa asiakkailleen konekaupan palveluja konemyynnin, varaosatoimintojen ja huollon osa-alueilla.

INFOBOX

Lisätietoja:

Myyntijohtaja Shamil Yakhin

puh. +793 1201 0262 (venäjä, englanti)

tai aluejohtaja Pekka Mankinen

puh. +358 500 303 048

Lisätietoja Pietarhovista:

www.peterhov.ru

www.saint-petersburg.com

Lähetetty 12.31, Uutiset | Kommentit (0)

ALLU Annalan Apuna

20.08.2009

Aurinko yrittää pilkistää pilvien välistä, mutta luovuttaa kuitenkin isoille pilvimassoille, joita kerääntyy taivaalle Maanrakennus Annalan multakentän ylle. Kesäkuun sään epävakaisuudesta huolimatta Ylöjärvellä tehdään pitkää päivää sekoittaen ja seuloen multaa uudenkarhealla ALLU:lla, viherrakentaja tarvitsee ensiluokkaista materiaalia työnsä täydelliseen toteuttamiseen.

Ylöjärven Takamaalla toimivan Maanrakennus Annalan toimitusjohtaja Pekka Annala on hankkinut yritykselleen ensimmäisen ALLUn. Annala näki uuden ALLU DSB 2-12:n Mansen Mörinöillä ja ihastui koneeseen ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin samantien. Vuonna 2003 perustetun yrityksen toimiala on maanrakennus ja viherrakentaminen. ALLU hankittiin sekoittamaan pintamultaan kalkkia ja hiekkaa sekä seulomaan isot kivet pois. Annala työskentelee myös kunnallistekniikan parissa ja näkee paljon mahdollisuuksia uudelle ALLUlleen putkikaivantojen täytössä.

Muistakin koneista on kokemusta, mutta lopputuotteen laadun kanssa on ollut ongelmia, juttelee Annala. ”Nyt lopputuotteen laatu on täydellinen”, myhäilee Annala ja aurinko pilkistää pilven raosta ikään kuin vahvistaen Annalan toteamuksen luomalla kirkkaat säteet upeaan lopputuotekasaan.

Pääasiassa Annalan seuloma ja sekoittama multa menee omiin töihin, mutta osa toimitetaan myös alihankkijoille. Toimialueena on koko Pirkanmaa. Annala kiittelee vielä lopuksi ALLUn ripeää toimintaa ja hyvää palvelua myös kaupanteon jälkeen.

Lähetetty 12.31, Uutiset | Kommentit (0)

DINO 185XTC – uusi tela-alustainen nostin ensiesittelyssä MAXPOSSA syyskuussa

20.08.2009

Uutuusmalli on helppokäyttöinen myös ahtaissa olosuhteissa. Koneen tukijalat nostavat koneen metrin korkeudelle, jolloin pienen alustan alla on tilaa jopa pienelle trailerille. Kapea tukileveys ja käytön nopeus lisäävät tehokkuutta ja tela-alustaisen koneen monipuolista käyttöä. Lisävarusteena nostimeen on saatavissa myös tukijalkojen automaattitasaus.

Tehokkaan ajojärjestelmän ansiosta DINO 185XTC on ketterä vaativissakin työkohteissa. Telojen hallinta toimii portaattomasti. Sisäkäyttöä varten nostimeen on mahdollista asentaa valkoiset telat, jolloin lattiaan ei jää jälkiä. Alustan rakenteen ansiosta Dino 185XTC on vakaa kaltevallakin alustalla. Koneen ulkonäkö on moderni huoltokohteet ovat helposti saavutettavissa.

DINO 185XTC mallissa on Dinon suosittu ja ulottuva XT-puomisto. Puomiston hallinta toimii portaattomasti kahdella joystickillä ja mahdollista kahden yhtäaikaisen toiminnon. Lisävarusteena sisäkäyttöön on saatavissa sähkömoottori.

INFOBOX

Lisätietoja:

Rotator Oy, Vesa Valtonen,

puhelin (03) 287 4227

Lähetetty 12.29, Uutiset | Kommentit (0)

Tamtron pyöräkuormaaja-vaakauutuudet Maxpossa

20.08.2009

Tamperelaisen Tamtron Oy on uudistanut Pro pyöräkuormaajavaakamallistonsa. Uusissa malleissa on uusia ominaisuuksia ja ne ovat entistäkin helpompia käyttää.

Tamtron on edullisten hintojen ja kätevien ominaisuuksien ansiosta saavuttanut vankan aseman Keski-Euroopassa, Pohjoismaissa ja luonnollisesti kotimaassa. Asiakkaat ovat tottuneet luottamaan alan vahvaan toimijaan. Tamtronin hinta-laatusuhde on perinteisesti ollut erinomainen.

Uudistetut Tamtron vaa’at tarjoavat seuraavat hyödyt:

- edullinen perusmalli, joka on

laajennettavissa aina Internet-

malliksi saakka

- helppo käyttää selkeän ja sopivan

kokoisen näytön ja pikanäppäin-

toimintojen avulla

- uusilla täysin digitaalisilla

Tamtroneilla pystyy lastamaan

enemmän kuormia, mikä lisää

tuloja. Lastausnopeus jopa yli

500 tn tunnissa - tarkkuudesta

tinkimättä.

- automaattinen kulmakompen-

sointi nopeuttaa ja parantaa

tarkkuutta murskansyötössä ja

autoon lastatessa

- Internet-mallissa punnitustiedot

saa aina paikasta ja ajasta riippu-

matta kätevimmin tarkastetta-

vaksi ja jatkokäsittelyyn sekä

laskutukseen

- USB-malli siirtää tiedot vakio

USB muistitikun avulla

toimistoon

Lisää tuloja – kaikissa markkinatilanteissa

Luotettava Tamtron pyöräkuormaajavaakamallisto on täysin dynaaminen liikkeessä punnitseva vaaka. Vaaka ei hidasta toimintaa. Tamtronilla voi lastata jopa 500 tonnia tunnissa tarkkuuden olleessa silti huippuluokkaa.

Vaa’assa on automaattinen nostonopeuden, koneen kallistuman ja kiihtyvyyden kompensointi. Se lisää entisestään kuormauksen nopeutta, tarkkuutta ja tuottavuutta. Ylivoimaisten perusominaisuuksien lisäksi Tamtron vaa’at voidaan varustaa Internet- tai USB-tiedonsiirrolla. Tamtron vaaoilla pystyy tekemään selkeästi enemmän kuormia perinteisiin pyöräkuormaajavaakoihin verrattuna.

Helppo käyttää

Tamtron mallisto on varustettu kaikissa olosuhteissa selkeällä näytöllä ja taustavalaistulla näppäimistöllä. Sopivan kokoisen kirjasinkoon ansiosta näytön tekstit ovat miellyttävät lukea. Lisäksi vaaka itse opastaa käyttäjää toimimaan oikein symbolien ja äänimerkkien avulla.

Tamtronin oma asennushenkilöstö antaa käyttökoulutuksen ja huolehtii laitteiden käynnissäpidosta koko käyttöiän ajan.

Vakaushyväksytty

Laskutus painon perusteella edellyttää vakaushyväksyntää (leimoja vaa’assa). Tamtronin kaikki mallit ovat vakaushyväksytty kaupalliseen käyttöön. Virallinen kruunaus on tae tarkkuudesta, laadusta ja luotettavuudesta myös pitkällä aikavälillä.

Internet on tullut jäädäkseen – laskutus helpottuu

Vaaoissa Internet on tullut myös jäädäkseen. Tamtron on ensimmäisenä yrityksenä tuonut markkinoille Internetin kautta tapahtuvan luotettavan, kätevän ja edullisen punnitustietojen saannin. Samalla kun kuitti printataan vaaka lähettää automaattisesti tiedot www.tamtron.net palveluun. Asiakas pääsee katsomaan tietoja ja siirtämään ne suoraan laskutukseen. Tamtron teki saman vaaoille, minkä pankit tekivät laskujen maksulle.

Kattava valikoima Pro 100 perusvaaka

Pro 100 on edullinen ja kestävä perusvaaka, helppokäyttöinen ja luotettava. Oikean tavoite- ja ylikuorman kontrollointi saavutetaan viimeisen kauhan vähennystoiminnolla. Varastoonkanto-ohjelma mahdollistaa kätevän eri materiaalien varastoseurannan. Tarpeiden kasvaessa Pro 100 on edullisesti päivitettävissä 200- tai 300-malliksi.

Pro 200 vakiovaaka

Pro 200 on edistyksellinen kahdeksan päämuistion (asiakas, auto, perävaunu, materiaali, työmaa, tilausnumero, kuljettaja, jne.) monipuolinen tehopakkaus. Muistioihin voi tallettaa tuhansia yksittäisiä selväkielisiä tietoja. Mukana suoraan koneessa tapahtuvat kattavat vuoro, pv, viikko, kk raportointiominaisuudet ja lokimuisti.

Lisäesimerkkejä kehittyneen vaa’an ominaisuuksista ovat kauhan tyhjentymisen ja lukumäärän seuranta, edellisten kuormaustietojen automaattihaku sekä käyttäjäkohtaiset pikanäppäintoiminnot.

Pro 300 USB tiedonsiirtovaaka

Vastaavat ominaisuudet kuin 200 vaa’assa täydennettynä vakio USB muistitikkutiedonsiirrolla laskutukseen.

Pro 300 Internet-vaaka

Internet-malli toimitetaan valmiina kokonaisuutena, mukaan lukien www.tamtron.net palvelun käyttäjätunnus ja salasana. Punnitustiedot ilmestyvät automaattisesti Internetiin jokaisen kuitin tulostuksen yhteydessä. Internet-mallista on tulossa yleisin malli jatkossa.

Kaikki mallit varustettavissa varmatoimisilla nauha- tai lomakekirjoittimilla.

INFOBOX

Lisätietoja:

Tamtron Oy, myyntipäällikkö

Markku Eskola, puh. (03) 3143 5000, www.tamtron.fi

Lähetetty 12.29, Uutiset | Kommentit (0)

Jari Heinonen, Sora ja Kallio Heinonen Ky: "Uuden Lokotrack LT110C:n louhosleuka syö kiveä oikein urakalla”

20.08.2009

Yhtiö otti viime maaliskuussa käyttöön järeällä C110-murskalla varustetun, mutta helposti siirrettävän Metson Lokotrack LT110C-malliin. Laiteuutuuteen voi tutustua Maxpo-messuilla Hyvinkäällä 3.-5. syyskuuta Metson osastolla B210.

Yli kaksi vuosikymmentäperheyrittämistä

Runsaat 20 vuotta sitten maansiirtotöistä aloittanut perheyritys laajensi 1996 toimintansa myös murskausurakointiin. Aluksi kiveä pienennettiin Rohdaisten louhoksella käytetyllä venäläisellä leukamurskalla. Ensimmäinen, tela-alustainen Lokotrack tuli yhtiön käyttöön puolenkymmentä vuotta sitten.

– Kotipaikkanamme on Laitila, ja palvelemme kaikissa murskeasioissa asiakkaita Raumaan, Pyhärantaan, Euraan ja Uuteenkaupunkiin rajoittuvalla alueella. Rohdaisten lisäksi käytössämme on toinen louhos Laitilassa, kertoo Jari Heinonen.

Uudenkarhean Lokotrackin lisäksi yhtiön käyttämään kalustoon kuuluu Cat 325B telakaivinkone vasaralla, Volvo 290CL-kaivinkone, pyöräkuormaajat Volvo L150 E, Cat 966F, kaksi mobiiliseulaa sekä kaksi Sisun kasettikuormuria.

Perheyrityksessä Jarin löytää useimmiten pyöräkuormaajan ratista ja vaimonsa Tarjan kaivinkoneen hytistä syöttämässä Lokotrackia. Molemmat pojat työskentelevät ehtiessään murskahommissa. Lisäksi yrityksessä on kaksi ulkopuolista työntekijää.

– Näin kesäisin painetaan arkipäivisin 12 tunnin työpäivää, kun töitä näkyy riittävän taantumasta huolimatta enemmän kuin koskaan. Iltaisin ja viikonlopuisin tehdään huoltotöitä, selataan vaakalappuja ja koetetaan hoitaa laskutusta. Ammattikoulun opettajan uran vaihtoa murskamieheksi en ole sentään ehtinyt katua, Jari naurahtaa.

LT110C:llä tavoitteena murskata 200 000 tonnia tänä vuonna

Sora ja Kallio Heinosen tavoitteena on murskata Lokotrackilla kuluvan vuoden aikana noin 200 000 tonnia erilaisia murskeita. Lajikekoosta riippuen Lokotrackilla murskataan 200-300 tonnin tuntikapasiteetilla. Yhtiöllä on tarjolla kaikki yleisimmät murskelajikkeet sekä myös katkaistuja erikoislajikkeita.

– Olemme toimittaneet esimerkiksi merenalaisen sähkökaapelin maadoituskenttää varten 32-55 mm:n lajiketta sekä lannoitetehtaan satamaan lähes 40 000 tonnia erikoiskarkeita lajikkeita. LT110C:n pitkänmuotoinen kita sopii erinomaisesti 0-90 mm:n lajikkeiden tekoon, Jari huomauttaa.

– Lokotrack on toiminut luotettavasti ja tarvittaessa Metson huoltomieheltä on saatu apuja vaikka lauantaiaamuna. Murskaimeen asennettu ultraäänitoiminen pintavahti on valokennoa tarkempi, Jari Heinonen lisää.

INFOBOX

Lisätietoja:

Sora ja Kallio Heinonen Ky,

toimitusjohtaja Jari Heinonen,

0400 221 497, soraheinonen@lailanet.fi

Metso Minerals Oy,

myyntipäällikkö Esa Berg,

040 837 8692, esa.berg@metso.com

Lähetetty 12.29, Uutiset | Kommentit (0)

Matti Kelloniemi Oy Kemijärveltä valitsi suomalaisen Rotoset 23 rotitiltin Hitachi EX 165 W pyöräalustaiseen kaivukoneeseen

20.08.2009

Matti Kelloniemi Oy on perustettu vuonna 1983 Kemijärvelle erityisosaamisalueenaan teiden kunnossapito ja pohjarakentaminen. Kelloniemen Matin Kemijärveläinen tausta tosin ulottuu paljon kauemmas historiassa – kirkonkirjoista sukua kun voi seurata aina 1600-luvun puoliväliin saakka. Hyvällä syyllä voikin todeta että Matti on aito, paljasjalkainen kemijärveläinen ja lappilainen maanrakennusurakoitsija.

Matin maanrakennus- ja teiden kunnossapitoyrityksen kalustona on pyöräkuormaajia, sorarekkoja sekä kaivukoneitakin neljä kappaletta kokoluokissa 16–23 tonnia. Kesäaikaan pitää hoppua kaivukoneiden ja murskeenajon kanssa Lapin talven aikana aurataan lisäksi teitä niin kuorma-autolla kuin pyöräkuormaajallakin. Pohjoiset olosuhteet asettavat eritoten talvella laitteet ja koneet koetukselle. Viimeaikaisin laitehankinta on aito suomalainen Rotoset 23 rototiltti, jonka Matti osti Hitachin EX 165 W pyöräalustaiseen kaivukoneeseensa. - Kesäisin tulee paljon tienvarsien pientareiden tasauksia ja monenmoista pienempää maanrakennustyötä. Monipuolinen työ vaatii vankan ja luotettavan rototiltin ja siihen pihdit, jotka voi ottaa tarvittaessa pois. Pihdit ovat putkihommissa lähes välttämättömät, kertoo Matti.

Vuoden 2009 alkupuolella tuli eteen uuden pyörittäjän valinta ja hankinta – Rotosetin valmistama suomalainen pyörittäjä oli esillä Humppilassa maaliskuussa ja ihastus oli välitön. Rotosetin vahvuudet ovat käsinkosketeltavat; aidosti roteva ja vankka peli Lapin koviin olosuhteisiin, joissa vehkeiden pitää kestää niin kesällä kuin talven pakkasessa. On mainio asia, että Rotosetin pyörittäjän vaihteisto on ympärilaakeroitu ja siinä on järeä valurunko joka ottaa vastaan iskut vaihteiston asemesta. Voitelu suoritetaan kaikissa sääolosuhteissa toimivalla ja vuotamattomalla rasvavoitelulla.

Oli myös helppo valita tappi – NTP 10 yhdistelmä, koska Rotosetin rakennekorkeus jää vain noin 500 millimetriä matalaksi ja Hitachin murtovoima ja vääntö-ominaisuudet säilyvät erinomaisesti.

– Ohjausjärjestelmäksi valitsin propon – se olikin helppo valita monelta kantilta katsottuna, kertoo Kelloniemen Matti ja jatkaa. - Kuskit tykkäävät proposta, sen lisäksi Rotosetillä on tarjota nykyaikaisin propo-ohjaus, joka on kehittynyt ja monipuolinen, mutta silti yksinkertainen säätää ja tietokoneita ei tarvita kentällä. Kuskeilla on näppärä, nopea ja helppo mahdollisuus säätää pyörityksen, kallistuksen ja pihtien virtausnopeutta erillisestä paneelista, joka sijaitsee hytissä helposti käden ulottuvilla. Tarkassa paikassa voi virtausnopeutta vähentää, jolloin nopeus hidastuu ja ajo on millimetrintarkkaa. Jos taasen kuski haluaa lisää nopeutta, niin ei muuta kuin pyöräyttää sormisäädöstä lisää virtausta päälle.

– Rotosetin ohjausjärjestelmä on siinäkin mielessä monipuolinen, että ohjausmoduulissa on todella runsas määrä ylimääräisiä oikosulkusuojattuja ohjauksia järjestelmän ulkopuolisille laitteille, esimerkiksi peruskoneen ajolle ja puskulevylle. Ovat Rotosetin pojat ajatelleen hieman pyörittäjää pidemmällekin tuon ohjausyksikön, kehuu Kelloniemen Matti.

– Lisälaitteena otin vielä pihdit, putkitushommia kun on tosi hankala tehdä ilman pihtivarustusta. Pihdit ovat helposti asennettavissa pyörittäjään sekä myös otettavissa pois ripeästi tarpeen mukaan.

Kelloniemen Rotosetin asensi paikalle Lahtelan Jorma, Metsäkonehuolto J. Lahtela Oy:ltä Kemijärveltä. Jorma ja Matti tuntevat toisensa jo entuudestaan ja asennustyö kävi leikiten. - Rotosetin asennus oli näppärä homma, kiitos sopivien ja mittatarkoiksi koneistettujen liittimien. Sähkö- ja hydrauliikka-asennus oli myös helppo tehdä; piuhat oli valmiiksi numerokoodatut, pumppuventtiilit valmiina pakkauksessa ja ohjausmoduuli on valmis paketti, jota ei tarvitse erikseen ohjelmoida vaan kaikki on tehty helpoksi ja valmiiksi asennusta ajatellen. Laitetoimituksen mukana tulevat propokahvat on helppo kalibroida ilman tietokonetta kenttäolosuhteissa, mainitsee Lahtelan Jorma.

– Pultattu alapään liitin ja modulaarinen ajattelu Rotosetissä helpottavat huoltotoimenpiteitä jatkossakin. Lisävarusteita, kuten 250 l/min korkeavirtauskanavan pyörivän liittimen läpi ja pihdit, saa asennettua jälkikäteenkin jos semmoinen tarve ilmaantuu, jatkaa Jorma.

Lähetetty 12.28, Uutiset | Kommentit (0)

Eurosteel Oy esittelee uusia kauhatuotteita Maxpo näyttelyssä Hyvinkäällä 3-5.9.2009

20.08.2009

Eurosteel Oy on Seinäjoella sijaitseva teknologiayritys, joka tuotekehittää, valmistaa ja markkinoi kaivukoneiden lisälaitteita. Eurosteel Oy:n tytäryritys Rotoset Oy (Kurikka) tuotekehittää ja valmistaa pyörittäjiä (rototilttejä). Eurosteel Oy:n osasto Maxpo 09 messuilla on 710 A. Maxpo 09 näyttelyssä Eurosteel Oy esittelee kattavan kaivukoneiden kauhavalikoiman ja Rotoset pyörittäjät ”kaikilla mausteilla”.

Uutuustuotteita ovat:

Muoto-ojakauha 1200 MoP 8-12 tonnin kaivukoneluokkaan. Pyöreäposkinen uusi muoto-ojakauha on urakoitsijoiden kanssa yhteistyössä suunniteltu ja on jatkumoa isommalle Tapio-malliselle muoto-ojakauhalle.

Kauha on valmistettu, kuten kaikki Eurosteelin kauhat, kulutusteräksestä. Huulilevy ja pohjarainat ovat HB 500 Hardox ja pohjalevy sekä leikkaavat sivut ovat HB 400 Hardox kovuutta. Tilavuus on 600 litraa DIN ja kauhan paino on 400 kg.

Suo-ojakauha 1700/400 on täysin uusi kauhamalli Suomessa. Lähtökohtana suunnittelulle oli tarve kuivatusojien kaivamiseen. Kauhaa käytetään tyypillisesti suoalueiden ojien tekoon, toki vahvan rakenteen ansiosta sitä käytetään myös metsä- ja tieojien tekoon.

Käytetyt materiaalit ovat HB 500 ja HB 400 Hardox kovuutta, kauhan huulilevyn leveys on 400 mm ja yläpään leveys on 1700 mm. Kauha painaa 670 kg, tilavuus 800 litraa DIN ja suositeltava kaivukonekokoluokka on 14-23 tonnia.

Hydraulinen jäykkä NTP 10 ja NTP 20 pikaliitin. Kallistuvien pikaliittimen ohella Eurosteelin tuoteperheeseen kuuluu täysin uudistetut jäykät hydrauliset pikaliittimet. Koneistetut pinnat ovat mittatarkkoja helpottaen asennusta ja sileitä vähentäen kulumista; lukon merkkitappi ja sylinterin varmuusjousi ovat vakioturvavarusteita. Lisäksi liittimen alapää on simmattava, jolloin kauhojen ristiinkäyttö eri kaivukoneiden välillä ei tarvitse kauhojen uudelleensimmausta. Liittimen rakenne on erittäin matala, jolloin kaivukoneen murtovoima säilyvät hyvänä. Liittimen rakenne on mahdollisimman vahva ja ”avoin”, jolloin lika pääsee helposti valumaan liittimestä pois pitäen liittimen ja kielen mahdollisimman puhtaana talviolosuhteissakin.

INFOBOX

Lisätietoja:

Myyntipäällikkö Tuomo Lehtovirta, Eurosteel Oy / Rotoset Oy,

puh. +358 50 431 6466,

www.rotoset.fi, www.eurosteel.fi, www.rotator.fi, www.telakone.fi

http://maanrakennusmarkkuronkko.websites.fi/

Lähetetty 12.28, Uutiset | Kommentit (0)

BROFIL - ohjaamon hengitys- ilman suodatusjärjestelmä Maxpossa!

20.08.2009

Täydellinen suodatinjärjestelmä varmistaa kuljettajalle terveellisen työskentelyilmapiirin sekä suojaa nykyaikaisen ohjaamon lukuisia elektronisia komponentteja tuhoavalta korroosiolta ja lialta.

Ylipaineistava suodatinjärjestelmä puhdistaa ja suodattaa työskentelyalueella vallitsevan ilman epäpuhtauksista kuten pölystä, kivipölystä, homeesta, asbestista ja eri syistä syntyvistä kaasuista, jotka saattavat sisältää lisäksi bakteeri- ja viruskantoja.

Asennuksen yhteydessä varmistetaan kaikki mahdolliset läpivienti- ja vuotokohdat riittävän positiivisen paine-eron varmistamiseksi, eli 1-3 Mbarin ylipaineen ohjaamossa.

Katolle asennettava suodatinrunko on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja siihen on saattavissa valmiit suodatinelementit tapauskohtaisesti työmaan mukaan.

Laite täyttää keskieurooppalaisen standardin CROW 132.

INFOBOX

Maahantuoja: YTM-Industrial

Maxpossa osasto T11

Lähetetty 12.28, Uutiset | Kommentit (0)

Dae-Tek Maxpo 09 -näyttelyssä

20.08.2009

Vaikkakin elämme haasteellista konekaupan jaksoa, Dae-Tek ei halunnut katkaista perinnettä ja jäädä pois tästä alan merkittävimmästä tapahtumasta. Maxpo on kuitenkin se tapahtuma, jossa yritykset tapaavat useimmat asiakkaat niin Etelä- kuin Pohjois-Suomestakin, siellä pääsee esittelemään asiakkaille uutuuksia ja mikä tärkeintä jakamaan muistoja ja suunnittelemaan tulevaisuutta.

Suurin uutuus osastolla on Doosan Infracoren elokuussa omistukseensa hankkima MOXY. Doosan Moxy linja koostuu neljästä runko-ohjatusta dumpperista, joista nyt nähtävillä DOOSAN MOXY MT31.

MT31 on kantavuudeltaan 28 tonnin kokoluokkaan sijoittuva, Scanian DC9- moottorilla varustettu 6-pyörävetoinen runko-ohjattu dumpperi. Moxyssa on lukuisia poikkeuksellisia teknisiä ratkaisuja, esim. erillisjousitus, tandem taka-akseli jne. joiden avulla sen etenemiskyky on huippuluokkaa.

Minikoneista mukana on lyhytperäinen DX35Z varustettuna uuden sukupolven Engcon EC05B rototiltillä. Erittäin suosittuun 6 tonnin kokoluokkaan sijoittuva lyhytperäinen DX60R on varusteltu näyttelyyn propo-ohjatulla Indexator RT20 rototiltillä. 8 tonnin ryhmään sijoittuva lyhytperäinen DX80R taas on varusteltu näyttelyä varten propo-ohjatulla Indexator RT30 rototiltillä.

Doosan oli vuoden 2008 eniten myyty pyöräalustainen kaivinkone Suomessa, Suomen eniten myyty malli oli DX160W. Se on myös nähtävillä osastolla. Näyttelyssä mukana oleva kone on varusteltu asiakkaan toiveiden mukaisesti propo-ohjatulla Indexator RT60 pihtirototiltillä ja Novatron mittausjärjestelmällä, sekä peruutuskameralla.

Lisäksi voi tutustua suora-aisaiseen DL200TC pyöräkuormaajaan, mikä on varustettu kotimaisella liittimellä ja kauhalla. DL200TC työpaino on 11,5 tonnia.

Doosan on ollut merkkinä yksi myydyimmistä tela-alustaisista kaivinkoneista jo useiden vuosien ajan. Esimerkiksi 30 tonnin kokoluokassa Doosan DX300LC saavutti vuonna 2008 lähes 30 prosentin markkinaosuuden Suomessa (valmistajien tilasto). Osastolla on nähtävillä DX300LC täydellisellä kivisuojauksella varustettu vasarakone.

DX160LC ja DX180LC ovat soveltuneet useille asiakkaille erilaisiin työtehtäviin. Usein kone on varusteltu sopimaan metsäkäyttöön. Vuoden 2008 valmistajien tilastojen mukaan Doosanilla oli näissä ryhmissä noin 40 %:n markkinaosuus Suomessa. Se jo kertoo koneiden suosiosta ja käyttökelpoisuudesta meidän olosuhteissa. Varmasti yksi merkittävimpiä etuja on 6-sylinterinen Doosanin oma DL06-moottori. Osastolla on nähtävillä DX160 LC ja DX180HLC HIGH TRACK, eli korotetulla alavaunulla.

Järeämpiin töihin soveltuvista Doosan tela-alustaisista on nähtävillä DX340LC ja murskansyötön parhaimmistoon kuuluva DX480LC, jonka alavaunu kestää 50 tonnin koneista vertailun ja on tutustumisen arvoinen.

INFOBOX

Tervetuloa MAXPOON,

osastolle A1,

heti siinä pääportin vieressä.

Lähetetty 12.27, Uutiset | Kommentit (0)

Japanilainen Hanix kiilaa kilpailtuun luokkaan

20.08.2009

Siinä missä moni yritys on siirtynyt talouden taantumassa säästölinjalle,

on maanrakennuskonekauppaa tekevä Samexcon Oy samaan aikaan investoinut voimakkaasti liiketoimintaansa: muutto omiin uusiin toimitiloihin Hyvinkään Moreenitielle, Tampereen toimipisteen perustaminen ja japanilaisten Hanix-kaivukoneiden oma maahantuonti merkittävimpinä panostuksinaan.

Samexcon on palvellut maanrakennussektorilla koneurakoitsijoiden tarpeita vuodesta 2003. Yrittäjä Sami Jussila vastasi alkuvuodet yksin yrityksensä myyntityöstä. Viime vuonna Sami sai myyntiin aisaparikseen vankan kokemuksen alalta omaavan Juha-Matti Herttuan, joka vastaa Tampereen toimipisteen toiminnasta.

Taantuma ei ole puraissut

Vahva panostus toimintaan on Jussilan mukaan ollut onnistunut linjaus juuri tähän saumaan. – Ilmeisesti tekemämme ratkaisut ovat olleet oikeita, sillä talouden taantuma ei ole juurikaan puraissut meitä. Toki alkutalvi ja kevät olivat hiljaisia, mutta mini- ja midikaivureiden kauppa-aika onkin perinteisesti kevät ja kesä, jolloin myyntimme on sujunut varsin mukavasti.

Japanilainen Hanix – edullinen ja luotettava

Samexcon Oy on myynyt Hanix-kaivinkoneita vuodesta 2008.

– Oman maahantuonnin saaminen poisti yhden välikäden, mikä näkyy koneidemme hinnassa. Hanix on muihin japanilaisiin verrattuna edullinen, ei kaukana edes kiinalaiskoneiden hinnoista, valottaa Jussila.

Jussila kehuu varauksetta Hanix:ien laatua. – Hanix on maailmanlaajuisesti arvostettu merkki. Vuonna 1971 tehdas valmisti ensimmäisenä maailmassa 360° ympäripyörivän minikaivinkoneen ja tänä päivänä se valmistaa vuositasolla 10 000 – 12 000 konetta. Suomeen on myyty parin viime vuoden aikana seitsemisenkymmentä konetta ja näidenkin kokemusten perusteella kone on osoittautunut luotettavaksi. Yksi osoitus koneen laadusta on tehtaan myöntämä kahden vuoden tai 2000 tunnin takuu.

– Meillä on oma laaja varaosavarasto täällä Hyvinkäällä ja erikoisemmat tarpeet saadaan täytettyä nopeasti Englannissa Manchesterissa sijaitsevasta Euroopan konttorista/keskusvarastosta, lupaa Jussila.

Hanix-mallisto ulottuu 0,8 tonnisesta 8 tonniin saakka. Suomessa suurimman suosion lähiaikoina on saavuttanut uutta D-sarjaa edustava peräylityksetön 5,8 tonnin H55DR. Suosittuja ovat olleet myös 1,7 tonnin H15B ja 3,7 tonnin H36CR.

Komac-purkutyölaitteet uutena edustuksena

Samexcon tekee luonnollisesti kauppaa myös käytettyjen koneiden ja lisävarusteiden saralla. Muun muassa kumitelat ja kauhat ovat olleet lähiaikoina kysyttyjä.

Uusimpana edustuksenaan Samexconilla on eteläkorealaiset Komac-purkutyölaitteet. – Pystymme tarjoamaan kilpailukykyisesti purkutyölaittet 13 tonnin kokoluokkaan asti. Saneerauskohteet tulevat entisestään lisääntymään ja nyt meillä on Komacin myötä tarjota laaja valikoimia purkutyölaitteita näihin töihin: iskuvasarat, pulveroitsijat, lajittelukourat ja hydrauliset tärylevyt, kertoo Tampereen toimipisteestä vastaava Juha-Matti Herttua.

INFOBOX

Lisätietoja:

Samexcon Oy, Sami Jussila,

puh. 0400 668 181, info@samexcon.fi

Tampere: Juha-Matti Herttua

puh. 0400 367 000

www.samexcon.fi

Samexcon Oy tuotteineen esillä Maxpo 09

-messuilla Hyvinkäällä 3. – 5.9.2009.

Lähetetty 12.27, Uutiset | Kommentit (0)

Extec ja Fintec nyt Sandvik brandin alla

20.08.2009

Sandvik osti keväällä 2007 kaksi brittiläistämobiilimurskaus ja –seulontakaluston valmistajaa: Englannissa toimivan Extec Screens and Crushing Ltd:n ja Irlannista Fintec Crushing and Screening Ltd:n. Extec ja Fintec ovat molemmat johtavia mobiili-

murskaimien ja seulojen kehittäjiä ja valmistajia. Yritykset toivat Sandvikin tarjontaan kevyet ja keskikokoiset laitteet. Laaja tuotevalikoima on yhdistetty nyt yhden brandin – Sandvikin – alle, samalla on yhtenäistetty mallimerkinnät ja koneiden väritys.

Sandvik on luomassa maailmanlaajuista mobiilimurskainten ja –seulojen keskusta nyt Englantiin ja Pohjois-Irlantiin. Keskuksen luomisen myötä mobiililaitteiden tuotanto siirretään myös Arbråsta, Ruotsista päätuotantopaikkoihin Englantiin ja Pohjois-Irlantiin. Näin Sandvikista muodostuu maailman johtava mobiilimurskaus- ja seulontakaluston toimittaja, jolla on tarjottavanaan yksi laajimmista yhdeltä valmistajalta tulevista valikoimista. Purku- ja kierrätysasiakkaille Sandvik tarjoaa valikoiman kevyitä ja keskiraskaita teloilla varustettuja murskain- ja seularatkaisuja. Yhdyskuntarakentamiseen ja murskausurakointiin on kattava valikoima tela- ja pyöräalustaisia murskain- ja seularatkaisuja. Suurimpiin murskauskohteisiin tarjottavaan valikoimaan kuuluvat myös tehokkaat, räätälöidyt keskiraskaat ja raskaat tela- ja pyöräalustaiset mobiililaitteet.

Nämä päätökset tukevat Sandvikin tavoitetta vahvistaa asemaansa niin mobiilimurskainten ja -seulojen kuin kiinteiden seulojen ja syöttimien tarjoajana.

INFOBOX

Lisätietoja:

Sandvik Mining and

Construction Finland Oy

Juuso Aalto, puh. 0400 220 094

Pekka Jauhiainen, puh. 0400 204 082

Lähetetty 12.27, Uutiset | Kommentit (0)

Muutoksia Doosan myyntiverkostossa

20.08.2009

Maanrakennuskonekaupan tilanteen muututtua merkittävästi vuoden 2009 aikana, oli Doosan maanrakennuskoneiden Suomen maahantuoja Dae-Tek Oy uuden tilanteen edessä. - Kilpailun kiristyessä oli pyrittävä hakemaan kustannussäästöjä myös logistiikan kautta, ja yksi vaihtoehto säästöjen hakemiselle on suoristaa toimitusketjua, toteaa Dae-Tek Oy:n toimitusjohtaja Markku Lappalainen.

-Huhtikuussa 2009 yhdistimme tytäryhtiömme Konemyynti Niemelä Oy:n konekaupan toiminnot emoyhtiöön. Näin ollen Tampereen ja Pirkanmaan alueen konekaupat tehdään nyt Dae-Tek Oy:n nimissä, eikä kauppaa käydä enää tytäryhtiön kautta. Näillä toiminnoilla saimme selvää kustannussäästöä toimintaamme ja yhdistämällä hallinnolliset työt pääkonttoriin Keravalle, pystymme huomattavasti paremmin reagoimaan markkinoiden vaatimiin muutoksiin. Huolto- ja varaosatoiminnot ovatkin olleet jo vuosia suoraan Daetekin hallinnassa. Tämä kokonaisuus on nyt trimmattu ajan vaatimalle tasolle ja tulee varmasti näkymään asiakkaillemme toiminnan tehostumisena.

Kesäkuun viimeisenä päivänä päättyi yhteistyö pisimpään jälleenmyyjänä toimineen Hannun-Kone Oy:n kanssa. Lähes kahdenkymmenen vuoden yhteistyön tuloksena Itä-Suomen alueelle kasvoi suuri Daewoo/Doosan – konekanta. Pitkän linjan konekauppias Hannu Laukkanen teki merkittävän työn Daewoo-myynnin ja merkin uranuurtajana ja kaupallisen toiminnan aloittajana Suomessa.

– Vuodesta 2008 Hannun-Kone Oy alkoi kehittää toimintaansa enemmän maahantuontivetoiseksi niin koneiden kun työlaitteidenkin osalta. Tämä kehitys ei enää ollut ideaali ratkaisu meille, joten yhteistyömme tuli tien päähän, toteaa Markku Lappalainen.

– Joensuu, Kuopio ja Jyväskylä lähialueineen ovat meille kaupallisesti tärkeä alue, joten olemme päättäneet panostaa alueen myyntiin ja huoltoon perustamalla Kuopioon Dae-Tek Oy:n oman aluemyyntitoimiston, ja palkkaamalla sinne ammattitaitoisen piiripäällikön. Näin ollen alueen myynti on nyt suoraan maahantuojan hallinnassa, mikä tulee varmasti näkymään positiivisena asiana kaikille alueen asiakkaillemme.

– Myynnin tueksi olemme kouluttamassa alueelle uutta huoltoa, joka tulee Kuopiosta käsin huolehtimaan yhdessä muiden Itä-Suomen alueen yksityisten sopimushuoltajien kanssa konekannan huolloista ja korjauksista, eli silläkin sektorilla lisäämme panostusta alueen asiakaspalveluun.

– Nyt kun meillä on omat aluemyyntitoimistot Keravalla, Turussa, Tampereella ja Kuopiossa, eri alueiden asiakkailla on käytettyä konetta ostettaessa nyt huomattavasti laajempi valikoima, mistä etsiä itselleen omaan tarpeeseen sopivaa konetta. Koko vaihtokonevalikoima on kaikkien myyjien myytävissä, kertoo Markku Lappalainen.

Lähetetty 12.27, Uutiset | Kommentit (0)

Masiinamessut kiinnostivat Yli 10 000 kävijää

20.08.2009

Kesäkuun alussa järjestetyt Masiina 2009 –messut olivat menestys. Konemessujen 150 näytteilleasettajaa houkuttelivat paikalle yli 10 000 kävijää.

Vaikka yleinen trendi taloudessa on hieman mollivoittoinen, Masiinamessut onnistuivat houkuttelemaan Honkajoen Pesämäkeen 3200 kävijää enemmän kuin edellisillä, vuoden 2007 Masiinamessuilla. – Pääsimme tavoitteeseemme, 10 000 kävijään ja tämä antaa meille uskoa järjestää seuraavat Masiinamessut täällä Pesämäessä taas vuonna 2011. Tällöin tavoitteenamme on 200 näytteilleasettajaa ja 12 000 kävijää, kertoo masiinajohtaja Kyösti Kangas.

Mukavaa palautetta

– Teimme näytteilleasettaja- ja messuvierastutkimukset edellisten messujen kysymyksin, joten tulokset ovat täysin vertailukelpoiset toisiinsa nähden. Tutkimuksista ei vielä ole tehty yhteenvetoajoja, mutta sen verran olen kaavakkeisiin tutustunut, että vastaukset ja mielipiteet ovat erittäin myönteisiä, pelottavankin hyviä. Tutkimukset antavat meille todella arvokasta tietoa ja otamme kaiken saamamme tiedon huomioon seuraavia messuja suunnitellessamme. Tästä on hyvä jatkaa, myhäilee Kangas.

Kauppaa käytiin

Kangas kertoo että itse tapahtumassa taantuma ei näkynyt, mutta varmaankin aiheutti joitakin näytteilleasettajapoisjääntejä. – Asioilla on aina kaksi puolta ja niinpä meillä oli sellaisiakin näytteilleasettajia, jotka jo etukäteen ilmoittivat, että tulevat messuille hakemaan tilauksia, kun ei oikein kukaan tule koneita kotoa hakemaan. Pitää siis myydä ja markkinoida. Saamamme tiedon ja tutkimusvastauksien perusteella kauppaa on tehty erittäin hyvin. Lukuisat näytteilleasettajat kertoivat tulevansa jälleen 2011 ja mielellään samalle paikalle.

Tiedän, että meiltä lähti monta yritystä kotiin, jotka alkoivat maanantaiaamuna työstämään messuilta saamiaan tilauksia.

Maunukselan joukkue F1-matkalle Monzaan

Honkajoen Masiinamessuilla ratkaistiin lauantaina maanrakennuskoneenkuljettajien joukkuekilpailun. Voitto meni tiukan kilpailun jälkeen Kaivinkoneurakointi ja Maansiirto Maunuksela Oy:lle, Isokyröön Etelä-Pohjanmaalle. – Palkinnot meillä ovat aina olleet kunnossa ja niinpä nytkin joukkuekilpailun voittajajoukkue Maunuksela lähtee Monzaan seuraamaan Formula 1 -kilpailuja, sanoo Kangas.

Sunnuntaina taisteltiin SM-mitaleista maanrakennuskoneenkuljettajien yksilökilpailussa. Osallistujia oli kuusi ja voitto meni tänä vuonna Janne Leppäselle Nokialle. Leppänen voitti vaativan kisan pistein 52. Lajeina sunnuntain finaalissa oli kaivuupuomilla pujottelu, riman kuljetus, oikean kilomäärän kauhaisu puntariin, lankun kuljetus esteiden ohi ja ajoradan suoritus keiloja kaadellen.

Kehitys jatkuu

– Masiinamessut on ja pysyy nimensä mukaisesti jatkossakin konemessuna. Koneitten kirjo varmaankin laajenee ja käyttökohteet monipuolistuvat. Naisvieraat haluavat enemmän naisille sopivaa ajankulua, kun miehet ovat kiertämässä koneita. Seuraavilla messuilla vastaamme tähän asiaan tehokkaasti ja senkin jo tiedämme kuinka sen teemme, lupaa Kangas.

– Pesämäki on oikein hyvä messupaikka ja sitä edelleen kehitetään vielä paremmaksi. Tien asfaltointi on seuraava isompi investointi, päättää masiinajohtaja Kyösti Kangas.

Lähetetty 12.26, Uutiset | Kommentit (0)

Sandvik UH 421 on uusi ”metsävaunu”

20.08.2009

Sandvikin uusi kolmiakselinen, pyöräalustainen murskain UH421 on ns. metsävaunu. ”Runko on täysin uusi ja seula on asennettu pitkittäin, jolloin sen pinta-alasta entistä suurempi osa on nyt käytössä. Koko sähköistys on myös uusittu käyttäjäpalautettakin hyödyntämällä. Myös kuljettimet, akselistot ja koko automatiikka on uutta. Kartiomurskain, syöttöasema ja seulat ovat samat kuin aiemmin. Ja nyt samalla laitteella pystytään tekemään kaikki lajikkeet, asfalttilajikkeita myöten”, kertoo Lars Lönnqvist Sandvikilta.

Kyseessä on siis mobiili ja nopeasti käyttökuntoon viritettävä murskain. Huollettavuus on tehty helpoksi tikkaiden ja leveiden huoltotasojen avulla.

UH421:ssä on seula mallia SS1433, jonka kapasiteetti on suurempi kuin aiemmin. Murskainelementtinä on vanha tuttu, sähkökäyttöinen CH440 (220 kW).

Murskaustapahtumaa voi seurata reaaliaikaisesti suurelta näytöltä. Sandvikin kehittämä automaattinen ASRi 2.0 asetusten säätöjärjestelmä on vakiona laitteessa ja se antaa näytölle tiedon mm. vallitsevasta murskaimen paineesta (MPA), tehosta (kW) ja asetuksesta (mm). Myös akselin asema eli A-mitta näkyy näytössä millimetreinä. Murskaimen säätäminen optimaaliselle teholle onnistuu helposti hipaisunäytön avulla.

Toinen näyttö eli CAN-BUS paneli kertoo mm. syöttimen ja kuljettimien nopeuden sekä paine- ja lämpötilatiedot. Myös erilaiset hälytykset tulevat näyttöön selkokielisinä.

UH421 painaa 51 tonnia, mutta syöttösuppilon poistamalla painoa saadaan tarpeen vaatiessa pudotettua 15 tonnia. Kokonaiskorkeus murskaimella työasennossa on 5,6 m, leveys 3 m ja pituus 19 m. Kuljetuskorkeus on 4,4 m, -leveys 3 m ja -pituus 18,7 m. Syöttösuppilon tilavuus on kuusi kuutiometriä. Lastauskoneen ramppi on helppo rakentaa suppilon alle kääntyvää massiivista suojalevyä vasten.

Sarinin Soralle ensimmäinen

Ensimmäisen UH421:sen Suomeen hankki keväällä Sarinin Sora Oy (Sarins Grus Ab) Tenholasta. Käyttöönottokoulutusta maaliskuun lopussa Sarinin montulle Tenholaan olivat saapuneet antamaan Sandvikin miehet Kari Lepola ja Kurt Åkerlund. Ruotsin Arbrån tehtaalta asiantuntemusta lisäsi vielä Kent Wallström. ”Annamme aina murskaimille käyttöönottokoulutuksen ja mukana on myös tehtaan edustaja. Ensimmäisenä päivänä käydään läpi laitosta - sen huoltoa ja turvallisuutta sekä katsastetaan myös kattavia manuaaleja. Toisena päivänä ajetaan jo tavaraa läpi ja katsotaan toiminta ja käyttö läpi. Tästä jatketaan vielä opastuksella ja mahdollisten käyttövirheiden korjaamisella. Tavoitteena on auttaa asiakas kunnolla alkuun uudella laitteella. Pelipaikalla ollaan niin kauan, että asiakas on käytön omaksunut. Asiakkaat arvostavat tämän palvelun korkealle”, jatkaa Lönnqvist.

Sarinin Soran nykyinen toimitusjohtaja on Jan Sarin (45 v), isänsä Gustafin (78v) viettäessä jo ansaittuja eläkepäiviä. Isä Gustaf aloitti kuorma-autoyrittäjänä jo vuonna 1969 ja murskausurakointia käynnistettiin vuonna 1983. Nykyisestä kuopasta Tenholassa murskataan vuodessa n. 150 000 tonnia kalliota ja soraa, ja nykyisin lajikkeiden ajoa hoitaa kolme omaa kasettiautoa ja urakoitsijat. Janin mukaan alueella on vielä murskattavaa noin miljoona kuutiota.

”Meillä tuotteina on niin soraa, mursketta kuin sepeliäkin. Täällä kivi on hyvälaatuista ja siitä saatu laatusora on hyvää betoniin. Betoniteollisuus onkin aina ollut meille iso asiakas. Myös kunnat ja valtio ovat aina olleet hyviä asiakkaitamme mm. hiekoitushiekalle ja murskeille. Nyt tämä uusi murskain tuli murskepuolelle, ja tuo vanha jatkaa soran kanssa”, kertoo Jan Sarin.

”Tänä päivänä kysytään sorabisneksessäkin tehokkuutta ja nyt meiltä sitä löytyy, kun uusi murskain pyörii täydellä teholla. Viime vuonna ei ehditty tehdä yhtään lajikkeita varastoon, saapa nähdä kuinka nyt käy”, lopettaa Sarin.

UH421 edustaa jo metsävaunun neljättä sukupolvea. Syy miksi tätä murskainmallia kutsutaan metsävaunuksi juontaa historiaan. Parikymmentä vuotta sitten eli vuonna 1987 tuotiin sen ensimmäinen edeltäjä Suomeen. Koska laitetta oli jo käytetty Ruotsissa pääasiassa metsäautoteiden pohjien rakentamiseen, niin se sai länsinaapurissa nimen ”skogsmulle”. Suomalaisittain se kääntyi muotoon metsävaunu.

Lähetetty 12.26, Uutiset | Kommentit (0)

Atlas Copcon uutuudet Maxpo -näyttelyssä

20.08.2009

Atlas Copco on maailman suurin maanpäällisten porauslaitteiden valmistaja. Laaja tuotevalikoima kattaa kaikki louhintatekniikan sovellukset. Vaunuvalikoiman kirjo vaihtelee huipputeknologiaa edustavasta SmartRigistä manuaalisesti ohjattaviin vaunuihin ja paineilmalaitteista hydraulisiin.

Nyt lanseerataan markkinoille radio-ohjatut mallit tunnetuista ROC D3-01 ja ROC D3-03 -vaunuista. Ne täydentävät radio-ohjattujen vaunujen sarjaa, johon kuuluvat myös ROC D7 RRC ja ROC D9 RRC. Uusien versioiden tarkoituksena ei ole ainoastaan tehostaa vaunun käyttöä ja lisätä tuottavuutta vaan myös luoda turvallisempi työympäristö.

Sekä ROC D3-01 että ROC D3-03 -vaunussa on Cumminsin moottori, jonka teho on 116kW. Vaunujen kanssa voidaan käyttää 12kW:n COP 1240- tai 16 kW:n COP 1640 -porakonetta.

ROC D3-03 -vaunussa on pitkä nivelpuomi ja siinä on tankoteline ja lisävarusteena tangonlisäyslaite yhden jatkotangolle. Vaunussa voidaan käyttää R32 ja T38-poratankoja. ROC D3-03 -vaunun kompressorin ilmantuottoteho on 80l/s.

ROC D3-01 on varustettu tangonkäsittelylaitteella, joka pystyy käsittelemään viittä 3.66 metrin tankoa. Vaunussa voidaan käyttää R32, T38 ja T45-poratankoja. ROC D3-01-vaunun kompressorin ilmantuottoteho on 95l/s.

ROC D3-vaunujen radio-ohjausjärjestelmä perustuu ROCT15 ja ROC D7/D9 -vaunujen laadukkaaseen radio-ohjausjärjestelmään. Uutena piirteenä ROC D3 RRC -vaunussa on kehittyneempi porakoneen ohjausjärjestelmä, joka tehostaa poraamista ja tuottavuutta vaikeissa poraamisolosuhteissa ja mahdollistaa RPCF:n (pyörityspaineeseen perustuvan syötön säädön) ja DPCI:n (rekyylipaineeseen perustuvan iskupaineen säädön) portaattoman ohjauksen.

Lähetetty 12.26, Uutiset | Kommentit (0)

McCloskey tuo Keijo Ala-Kantille lisää kilpailukykyä

20.08.2009

Olen aina ollut ennakkoluuloton ja kokeilunhaluinen. Vaikka McCloskey on suomalaisille melko uusi merkki, koneen laatu ja ominaisuudet saivat meidät vakuuttuneiksi 2-tasoseulaa valittaessa. Kone on ollut käytössämme parisen vuotta, kolmattatuhatta tuntia ja se on osoittautunut hyväksi valinnaksi. Leukamurskaa valitessa olikin jo helpompi kääntyä McCloskeyn puoleen ja sekin on jo ehtinyt vakuuttaa meidät ominaisuuksillaan, kertoo yrittäjä Keijo Ala-Kantti.

Kovassa käytössä

C50-leukamurska on ollut tositoimissa reilut pari kuukautta. Koneella murskataan raaka-ainetta Teuva-Karijoki tien tarpeisiin. – Vaatimustaso asfalttiin menevän kiviaineksen osalta on korkea. Kiviaines, josta tätä raaka-ainetta valmistetaan, on tässä murskausasemassa todella kovaa. C50 on selviytynyt urakastaan erinomaisesti, missä koneen sydän, jykevä amerikkalainen Tellsmith-murskausyksikkö on suuressa roolissa, kertoo koneen käytöstä pitkälti vastaava Jouko Ala-Kantti.

Monipuoliset ominaisuudet

Jouko Ala-Kantti kehuu varauksetta uutta leukamurskaa. – Leuan säätö tapahtuu hydraulitunkilla, joten säätö voidaan tehdä ”vauhdissa”. Kuljetin liikkuu ylös-alas -suunnassa, joka tekee koneen käytöstä joustavaa. Myös jalat on helppo passata hydrauliikan ansiosta. Isoon syöttösuppiloon mahtuu hyvin tavaraa, joten konetta on hyvä kuormittaa. 137 cm leveään kitaan ei jää kivet nalkkiin. Myös leuan säätö on helppoa ja leuan kulutusosat voi vaihtaa ristiin ja niitä voi käännellä, joten ne voidaan käyttää loppuun tasaisesti.

Kysyntä on lisääntynyt

Jouko Ala-Kantin mukaan töitä on riittänyt mukavasti näinä hiukan vaikeimpinakin aikoina. – Meidät valitaan usein laadukkaan työmme perusteella. McCloskey 2-tasoseulan ja leukamurskan myötä olemme entistäkin kilpailukykyisempiä. Kysyntä on koneiden myötä lisääntynyt.

Huolto pelaa

Yksi tärkeä asia Ala-Kanteille 2-tasoseulaa ja murskaa valitessa oli toimiva huolto. – Varmuus huollon toimivuudesta vaikutti myös McCloskey-koneiden valintaan. Koneen myyjä Honka Trading on tässäkin kohtaa vastannut huutoonsa. Hietaojan Teemu on tarvittaessa nopeasti paikalla ja huoltaa koneet kuntoon. Vehkeiden on käytävä koko ajan. Jos esim. murska ei toimi, koko ketju pysähtyy ja tässä tapauksessa tieurakka hidastuu, valottaa Jouko Ala-Kantti.

INFOBOX

Lisätietoja:

McCloskeysta: Honka Trading Oy,

Juha Leivo, 050 379 9992

www.honkatrading.com

Lähetetty 12.26, Uutiset | Kommentit (0)

Ideachip Machine Oy esittäytyy Maxpo-messuilla osastolla B 300

20.08.2009

Demossa sivusyöttöinen JENZ HEM 581 hakkuri

Jenz on markkinajohtaja Suomen hakkurimarkkinoilla ja nyt on ensimmäinen Suomeen tuotu sivusyöttöinen JENZ HEM 581 hakkuri nähtävissä Maxpossa työnäytöksissä. Työnäytöksiä tehdään tasaiseen tahtiin työnäytösalueella koko messujen ajan.

Serrus-puoliperävaunut metsähakkeen kuljetukseen

Ideachip Machine on belgialaisten kävelevälattiaisten Serrus-puoliperävaunujen Suomen edustaja. Serrus on erikoistunut räätälöityihin, vaativiin olosuhteisiin tarkoitettuihin perävaunuihin ja Suomeen tuotava malli onkin suunniteltu erityisesti metsähakkeen ja murskattujen kantojen kuljetukseen.

Esittelyssä Keestrack-kolmitasoseula

Messuosastolla on esittelyssä myös Keestrack Novum-kolmijaeseula. Porrassyöttöseulojen ansiosta Novumilla on mahdollista käsitellä eri materiaaleja erittäin monipuolisesti asetelmia ja seuloja vaihtamalla.

Ideachip Machine Oy

Ideachip Machine Oy on Suomen johtava hakkureiden ja murskaimien maahantuoja. Tuotevalikoimaan kuuluvat Jenz, Keestrack, Morbark, Peterson, Serrus ja Haas. Lisäksi Ideachip Machine on Loglift Jonseredin puunkuormausnostureiden jälleenmyyjä. Ideachip Machine välittää myös käytettyjä koneita Suomeen, sekä viemme koneita Venäjälle ja Baltiaan.

INFOBOX

Lisätietoja:

Hakkurit ja murskaimet:

Jukka Humalainen 0400 715 949

Seulat, nosturit ja Serrukset:

Teppo Humalainen 0400 359 359

Lähetetty 12.25, Uutiset | Kommentit (0)

Jungheinrichin hydrostaatti -uutuus saapui Suomeen

20.08.2009

Jungheinrichin uusi hydrostaattisella voimansiirrolla varustettu 425s-435s -trukkisarja saapui alkukesästä myös Suomeen. Ennakkoon suurta kiinnostusta herättänyt diesel- ja nestekaasukäyttöinen uutuus esiteltiin alan ammattilaisille Jungheinrich Lift Truck Oy:n

Road Show kiertueella.

Jungheinrich Lift Truck Oy on saksalaistehtaan kokonaan omistama tytäryhtiö, joka viiden vuoden ajan on vastannut Jungheinrich-trukkien myynnistä Suomessa. Jungheinrichilla on vahva asema trukkimarkkinoilla, sillä merkki on sekä Suomessa että koko maailmassa alan kolmanneksi suurin toimija.

– Jungheinrichin vahvuuksia ovat ergonomia, energiataloudellisuus ja huoltoystävällisyys. Niihin on panostettu myös uusimmassa mallissamme. Vaikka tuotteemme ovat teknologialtaan edistyksellisiä ja sisältävät uusia innovaatioita, on Jungheinrichille ykkösasia kuitenkin asiakastyytyväisyys, sanoo Jungheinrich Lift Truck Oy:n toimitusjohtaja Aarre Viiala.

– Käyttäjien on ensin koettava trukki omakseen, siksi kaikkia pieniä teknisiä kikkailuja ei kannata heti varauksetta ottaa tuotantoon. Kokemuksemme mukaan moni käyttäjä arvostaa tätä Jungheinrichin lähtökohtaa. Emme halua olla innovaatiojohtaja, vaan valmistaja, jonka trukkeihin käyttäjät ovat tyytyväisimpiä.

Turvallinen valinta

Jungheinrichin slogan ”Se kannattaa” viittaa niin ostopäätöksen tekijälle kuin trukkia työssään käyttävälle turvalliseen valintaan.

– Vahvuutemme on myös se, että me olemme yksi yritys ja yksi merkki. Yhdellä omavaraisella tuoteperheellä voimme tarjota luotettavan ja katkeamattoman ketjun asiakkaan palvelemiseksi ensitapaamisesta huolto- ja korjauspalveluihin, kommentoi Viiala.

Viime kesänä Jungheinrich järjesti Vaasassa, Turussa, Tampereella ja Keravalla vierailleen kiertueen. Road Shown uutuuksia olivat entistä energiataloudellisempi ja helpommin ladattava sähkökäyttöinen vastapainotrukki EFG 213-220 sekä hydrostaattisella voimansiirrolla varustettu Jungheinrich 425s-435s -sarja. Viime vuonna kotimaassaan Saksassa esitelty hydrostaattitrukki on ollut menestys – niin testeissä kuin asiakkailta kertyneessä palautteessakin.

Volkswagenin taloudellisella moottorilla varustettu trukki on saatavissa diesel- ja nestekaasuversioina. Se siirtää parhaimmillaan 3500 kilon kuormia ja pinoaa 7,5 metrin korkeuteen. Hydrostaattinen voimansiirto takaa miellyttävän ja tehokkaan työskentelyn etenkin silloin, kun vaaditaan runsaasti suunnanvaihtoja. Nostovaiheessa 425s-435s lisää moottorin kierroksia automaattisesti kuorman mukaan.

– Tähän asti vahvin asema Jungheinrichilla on ollut sähkötrukeissa, mutta uutuuden myötä haastamme kilpailijat myös hydrostaattitrukkien sarjassa. Turvallinen ja ergonominen ohjaamo, sähköisesti aktivoituva pysäköintijarru, säädettävä ohjauspylväs muistilla ja erinomainen näkyvyys kaikkiin suuntiin herättivät huomiota myös kotimaan esittelykierroksella, kertoo Jungheinrich Lift Truck Oy:n myyntipäällikkö Mika Laatikainen.

Hyviä kokemuksia ja helppokäyttöisyyttä

Porkkanoita, punajuuria ja varhaisperunaa pakkaava laitilalainen Juuresvakka Oy oli ensimmäinen Jungheinrichin uuden hydrostaattitrukin tilannut suomalaisyritys. Oman trukkinsa Suomeen saapumista odotellessa trukin tulevista käyttäjistä Jaana Kesäläinen, Jani Vornanen ja Heikki Alanen kävivät katsastamassa uutuutta Road Show´ssa Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa.

– Tällä hetkellä Juuresvakalla on kaksi omaa ja yksi vuokrattu Jungheinrich-trukki. Myös lavansiirto- ja pinoamisvaunut on valittu Jungheinrichin mallistosta. Kovassa käytössä kertyneiden kokemusten pohjalta oli helppo päätyä myös uutta trukkia valitessa Jungheinrichiin, Jaana Kesäläinen kertoo.

Juuresvakka työllistää ympärivuotisesti runsaat 10 henkeä. Kesäsesongin kiireisimpään aikaan työntekijöitä tarvitaan jopa 30.

– Kesätyöntekijöiden kannalta on tärkeää, että työvälineen kanssa pääsee nopeasti sinuiksi. Siksi helppokäyttöisyys oli meille yksi syy valita Jungheinrich. Tärkeää on myös sujuva huoltopalvelu, jota keskittyminen yhteen merkkiin helpottaa, Kesäläinen perustelee

Jungheinrich on yksi maailman johtavista trukkien sekä varasto- ja materiaalivirtatekniikan toimittajista. Saksan Hampurissa vuonna 1953 perustettu yritys tarjoaa palveluitaan teollisuuden ja kaupanalan tarpeisiin. Jungheinrichin päämääränä on aina ollut laatu, kestävyys, kokonaistaloudellisuus, turvallisuus ja teknologian edistyksellisyys.

Suomessa Jungheinrich-trukkeja on ollut jo yli 50 vuoden ajan. Toukokuussa 2004 Jungheinrich vahvisti asiakkaittensa palvelua perustamalla oman tytäryhtiön Suomeen. Jungheinrich Lift Truck Oy:n myynti, huolto, varaosat ja tekninen tuki sijaitsevat yhden katon alla Keravan Ahjonkulmassa. Lisäksi myyntiedustajat palvelevat asiakkaita materiaalisiirtoihin ja niiden käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä eri puolilla Suomea.

INFOBOX

Lisätietoja:

Aarre Viiala, toimitusjohtaja

puh. 050 384 1810

aarre.viiala@jungheinrich.fi tai

Mika Laatikainen, myyntipäällikkö

puh. 040 833 6359

mika.laatikainen@jungheinrich.fi

Jungheinrich Lift Truck Oy

www.jungheinrich.fi

Lähetetty 12.20, Uutiset | Kommentit (0)